Địa chỉ Quán

<%#Eval("OfficeName") %>
Địa chỉ: <%#Eval("OfficeAddress1") %>
Điện thoại cố định: <%#Eval("OfficePhone") %>
Di động: <%#Eval("OfficePhone") %>
Tại Sài Gòn: <%#Eval("OfficePhone") %>

Địa chỉ: 29 Phan Đình Phùng, Phường Phước Hội,
Tỉnh/TP:Thị xã Lagi, Bình Thuận
Quốc gia:Việt Nam
Điện thoại:0932221090
E-mail:nguyenminhtuanitc@gmail.com
Website:www.www.kemflan.com

Liên hệ

Vui lòng xem lỗi bên dưới:

  • {{ error }}

{{ alert }}